EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Nar anaokulunda uyguladığımız eğitimde temel aldığımız ilkeler şunlardır:

Tüm çalışmalarımızda bizi çocuk için doğru olan ne ise, o yapılır ilkesi yönlendirir.

•Her çocuk özeldir. Her bir çocuğun gelişim düzeyi, becerileri, yetenekleri, kişilik özelliklerindeki farklılıkları dikkate alırız. Amacımız, çocuğu olduğu noktada kabul etmek ve onun bu noktadan başlayarak gelişmesine destek olmaktır.

•Çocuklar yaşayarak öğrenirler. Tüm eğitim ortamımız, günlük programımız ve öğretmenlerimizin tutumları aktif öğrenmeyi destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.

•Çocukların keşfetmesi ve gelişmesi ancak güvenli ortamlarda mümkündür. Günlük programımızı ve fiziksel ortamımızı çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak üzere düzenledik.

•Çocuklar yaşayarak öğrendiklerinden bizim için sonuç değil süreç önemlidir. Hedefimiz çocukların ürünlerinin güzel olması değildir. Biz çocuklarımızın hevesle, yaratıcılıkla, isteyerek, iştahla, yoğunlaşarak bir şeylerle uğraşmasını, yaptığı işten keyif almasını ve böylelikle bir şeyler öğrenmesini önemseriz.